Tu jesteś: Spotkania :. Muzeum sztuki dziś :. Agata Nowotny

Agata Nowotny

Muzeum oczami odbiorców. Potoczne kategorie odbioru sztuki współczesnej.
30.10.2009 r., godz. 12:00, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum to miejsce szczególne - instytucja kulturalna, której działalność, czy też misja ma specyficzny cel realizowany poprzez określone praktyki. W opozycji do większości analiz bazujących na tych założeniach, Agata Nowotny podjęła próbę rekonstrukcji doświadczenia odbioru sztuki współczesnej w perspektywie socjologii codzienności. W badaniach przeprowadzonych w Centrum Sztuki Współczesnej odwróciła perspektywę z zainteresowania treścią wystaw i idei opisanych w katalogu na subiektywne, indywidualne doznania i skojarzenia, jakie towarzyszyły odbiorcom podczas wizyt. Jak się mówi o wystawianej sztuce? Jaką rolę odgrywa ona w świecie życia codziennego? Jakie kryteria oceny stosują odbiorcy, którzy nie są  wykształconymi ekspertami w dziedzinie sztuki? Co daje im obcowanie ze sztuką? Dlaczego w ogóle chodzi się do muzeów? Odpowiedzi na te pytania, niekiedy zaskakujące, pozwalają wyłonić pewne kategorie o charakterze potocznym, którymi odbiorcy posługują się w kontakcie ze sztuką współczesną. Przy okazji, możliwa jest także rekonstrukcja pozaartystycznych zasad funkcjonowania muzeum oraz osadzenie zmian w nim zachodzących w szerszej perspektywie przemian społecznych.Spotkania

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr. hab. Pawłem Migasiewiczem, które odbędzie się w czwartek, 18 maja 2023 o godz. 16.30 w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM