MUZEUM SZTUKI DZIŚ

Czy muzeum we współczesnym świecie utrzyma swój status "świątyni sztuki"? Czy rzeczywiście określa tożsamość miejsc prezentacją dzieł  porządkowanych według krytykowanych od dawna dziewiętnastowiecznych kryteriów artystycznych, historycznych i politycznych? Jakie warunki musi spełniać by być świadkiem kultury i jej współtwórcą? Ma być elitarne czy egalitarne? Powstając w dziewiętnastym wieku definiowało się wszak w opozycji do jarmarku i cyrku, jako salon kultury i nauki. Czy nie wraca przypadkiem do pierwotnej idei gabinetu osobliwości, wchodząc dziś w mariaż z konsumpcją? Muzea dusząc się w swych murach, wychodzą na ulice. W internecie, gdy zapytamy o virtual museum otrzymamy kilkanaście milionów witryn. Czy w świecie cyberkultury będziemy świadkami współpracy, czy też konfiktu muzeów materialnych i wirtualnych?

Cyklem spotkań naukowych pod hasłem Muzeum Sztuki Dziś reagujemy na dynamikę wydarzeń muzealniczych na świecie i w naszym mieście. Interdyscyplinarna debata ma przyczynić się do zrozumienia roli muzeum w dobie globalizacji. Opinie specjalistów z rozmaitych dziedzin teorii i praktyki (antropologa kultury, socjologa, architekta, informatyka, teatrologa, dziennikarza, artysty, filozofa, prawnika, pedagoga, filologa, scenografa, krytyka i historyka sztuki... ), mają służyć uzyskaniu wiedzy, prezentowanej z punktu widzenia nie tylko tych, którzy kształtują wizerunek muzeów, ale i odbiorców tych propozycji.
2016-11-01:. WROCŁAWSKA EUROPA
Przejdź do streszczenia ...
2016-03-04:. Arcydzieła Malarstwa Polskiego
Przejdź do streszczenia ...
2009-12-16:. Sebastian Cichocki
Przejdź do streszczenia ...
2009-12-01:. Magdalena Szafkowska
Przejdź do streszczenia ...
2009-10-30:. Agata Nowotny
Przejdź do streszczenia ...
2009-06-16:. Rafał Eysymontt
Przejdź do streszczenia ...
2009-06-16:. Anna Hryniewiecka
Przejdź do streszczenia ...
2009-05-29:. Wojciech Kowalski
Przejdź do streszczenia ...
2009-04-23:. Roman Rutkowski
Przejdź do streszczenia ...
2009-03-26:. Ewa Klekot
Przejdź do streszczenia ...

Spotkania

Serecznie zapraszamy, wraz z Muzeum Architektury we Wrocławiu, na spotkanie z dr. Jakubem Adamskim, który zaprezentuje swoją najnowszą publikację pt. "Architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420. Główne kierunki rozwoju". Spotkanie odbędzie się w środę, 23 maja b.r. o godz. 16.00 w Muzeum Architekury.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM