Tu jesteś: Spotkania :. Wrocławski Kult Kultury :. Agnieszka Gola, Maria Zwierz MUZEUM ARCHITEKTURY WE WROCŁAWIU

Agnieszka Gola, Maria Zwierz MUZEUM ARCHITEKTURY WE WROCŁAWIU

Jedyne w Polsce wrocławskie Muzeum Architektury w tym roku obchodzi pięćdziesięciolecie swojego powstania. Jego pierwszym dyrektorem i współtwórcą był prof. Olgierd Czerner (na zdjęciu), natomiast obecnym dyrektorem jest dr Jerzy Ilkosz.

Muzeum mieści się przy ul. Bernardyńskiej 5, w malowniczym, średniowiecznym budynku dawnego klasztoru Bernardynów z 2 poł. XIV w. Oazą ciszy i spokoju jest znajdujący się wewnątrz klasztornego czworoboku wirydarz, z zielenią zaprojektowaną według historycznych wzorów.

Poza zmiennymi ekspozycjami prezentowane są tutaj dwie wystawy stałe. Na pierwszą z nich składają się detale śląskiej architektury z XII i pierwszej połowy wieku XIII, pochodzące między innymi z klasztoru Augustianów na Piasku oraz Benedyktyńskiego opactwa na Ołbinie (między innymi wspaniały tympanon fundacyjny Jaksy z przedstawieniem Chrystusa i fundatorów). Druga wystawa stała „Architektoniczne rzemiosło artystyczne od XII do XX wieku" ukazuje ścisłe związki rzemiosła z architekturą i pozwala podziwiać artyzm dawnych mistrzów rzemiosła artystycznego. Znaczną grupę eksponowanych na niej zabytków stanowią witraże: średniowieczne, nowożytne gabinetowe, z czasów historyzmu, aż po secesyjne i w stylu art déco. Równie ciekawa jest kolekcja kafli i pieców, zarówno ceramicznych jak i odlewanych z żelaza, wyroby kowalstwa i ślusarstwa (zamki do drzwi, kute kraty, klamki), płyty ścienne i podłogowe, fajanse holenderskie i malowane stropy drewniane (z XVI do XVIII w.).

Od 2000 roku oddziałem Muzeum Architektury jest Archiwum Budowlane. W zbiorze 300 tysięcy projektów architektonicznych wrocławskich gmachów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, znajdują się wykonane ręką tak wybitnych twórców jak: Hans Poelzig, Maks Berg, Karl Schmidt, czy Harmann Friedrich Waessemann by wymienić tylko niektórych z długiej listy.

W 2015 roku przypada jubileusz 50-lecia Muzeum Architektury, który  stanowi okazję do refleksji nad jego dotychczasowymi osiągnięciami, misją i znaczeniem dla  polskiego dziedzictwa kulturowego oraz perspektywą dalszego rozwoju w odniesieniu do współczesnych tendencji w zarządzaniu kulturą. Przez pół wieku swojej działalności Muzeum zaprezentowało 514 wystaw, w ramach Galerii Jednego Projektu omówionych zostało ponad 120 prestiżowych polskich realizacji architektonicznych, wydano ponad 100 publikacji, a w samych tylko ostatnich piętnastu latach muzeum odwiedziło ponad 500 tysięcy zwiedzających.

Dziś Muzeum to nie tylko miejsce gromadzenia i ochrony dzieł sztuki. To pewnego rodzaju intelektualny projekt, w którym, jak mawiał Gustav Pauli „współczesność należy do najpilniejszych i najwznioślejszych zadań, jakie stawia sobie muzeum". I choć jubileusz skłania do podsumowań, to warto pamiętać, że pół wieku doświadczeń Muzeum Architektury to wielki potencjał na przyszłość.

 

Spotkania

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr. hab. Pawłem Migasiewiczem, które odbędzie się w czwartek, 18 maja 2023 o godz. 16.30 w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM