Tu jesteś: Spotkania :. Silva rerum :. DARIA RZEPIELA Interaktywne opowieści o architekturze

DARIA RZEPIELA Interaktywne opowieści o architekturze

Przestrzeń kryje w sobie emocje i historie. Może być kluczem do przeszłości. Może być punktem odniesienia dla minionych zdarzeń. Jak opowiedzieć o architekturze, o jej historycznych przemianach? Czy wirtualny spacer może być spacerem w czasie i przestrzeni? To, co dziś rozumiemy pod tym pojęciem, to często współcześnie wykonane zdjęcia danej przestrzeni połączone w fotograficzną panoramę. Chociaż specjalne oprogramowanie umożliwia poruszanie się za pomocą strzałek po każdym fragmencie danego wnętrza, to taka forma prezentacji często stwarza wrażenie, że mamy do czynienia z przestrzenią wyczyszczoną ze śladów życia, pozbawioną czasu i historii. Czy można uzupełnić ten przekaz o informację naukową dotyczącą jego przeszłości w sposób przystępny i atrakcyjny dla współczesnego odbiorcy? Realizując projekt Być Wielkim (www.teatrwielki.pl/wirtualnyspacer) mający być rodzajem wirtualnego spaceru po budynku Teatru Wielkiego- Opery Narodowej Daria Rzepiela szukała odpowiedzi na to pytanie. Daria Rzepiela zajmuje się sztuką przestrzeni, podejmuje interdyscyplinarne działania w obszarze sztuki, designu, animacji i nauki. Studiowała w Ecole Superieured’Arts Graphique et Architecture Interieure ESAG - Academie Julian - Penninghen w Paryżu oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego, a także Wydziale Architektury Wnętrz, gdzie w 2009 r. uzyskała stopień doktora w zakresie sztuk projektowych. Ukończyła również podyplomowe studia kuratorskie w zakresie sztuki współczesnej IHS Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działa jako niezależny twórca. Aktywnie bierze udział w konferencjach naukowych i wystawach, prezentując autorskie rozwiązania artystyczne i interdyscyplinarne.

Spotkania

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu zaproszenie na spotkanie promocyjne czasopisma „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr” - numerów specjalnych poświęconych pamięci Dra Andrzeja Jarosza i Dra Arkadiusza Wojtyły. Spotkanie odbędzie się 11.12.2021 (sobota), o godz. 12:00 w Oratorium Marianum, Pl. Uniwersytecki 1.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM