Tu jesteś: Spotkania :. Sztuka na Ślasku :. dr Mariusz Smoliński

dr Mariusz Smoliński

Mariusz Smoliński
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

Rzymskie dekoracje stiukowe na Śląsku pod koniec XVII w.

21 02 2013, Muzeum Narodowe, sala 116


Dekoracje stiukowe odegrały istotną rolę w sztuce na Śląsku drugiej połowy XVII w., zapoczątkowując m.in. wiele nowych rozwiązań stosowanych w lokalnej ornamentyce. Celem referatu jest próba odpowiedzi na pytanie o obecność na tym obszarze dekoracji sztukatorskich reprezentujących cechy formalne wypracowane w trzeciej ćwierci XVII w. w kręgu Gianlorenza Berniniego. Wobec przeszczepienia na Śląsk z fundacji kard. Fryderyka von Hessen Darmastadt wysokiej klasy współczesnej architektury rzymskiej, jak również występowania tu dojrzałobarokowych tendencji w malarstwie ściennym, tym bardziej interesujące staje się stwierdzenie, czy śladem tym podążała również stiukowa rzeźba i dekoracja architektoniczna.

Spotkania

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr. hab. Pawłem Migasiewiczem, które odbędzie się w czwartek, 18 maja 2023 o godz. 16.30 w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM