Tu jesteś: Spotkania :. Silva rerum :. JULIUSZ RACZKOWSKI, Nowoczesne metody i narzędzia w pracach inwentaryzacyjno-dokumentacyjnych...

JULIUSZ RACZKOWSKI, Nowoczesne metody i narzędzia w pracach inwentaryzacyjno-dokumentacyjnych...

Prezentacja będzie dotyczyć możliwości/potencjału sięgania do nowoczesnych metod i narzędzi
przydatnych przy identyfikacji materiału, rozpoznania techniki wykonania, analizy warstw malarskich,
rozpoznania struktur podziemnych, itd. Przedstawiony zostanie także potencjał wykorzystania drona
do dokumentacji obiektów trudno dostępnych, wykonywania dokumentacji ortogonalnej, tworzenia
ortofotomap z dokumentacji fotograficznej. Przede wszystkim zaprezentowane będą metody i
narzędzia nieniszczące (NiR, XRF, Fluorescencja UV, Badania Tomograficzne, Badania dendero
metodą nieniszczącą) oraz ich potencjał/przydatność do prowadzenia badań podstawowych, przede
wszystkim tzw. operacji badawczych pierwszej historii sztuki.

Spotkania

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr. hab. Pawłem Migasiewiczem, które odbędzie się w czwartek, 18 maja 2023 o godz. 16.30 w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM