Tu jesteś: Spotkania :. Ochrona zabytków :. CYFROWE REKONSTRUKCJE LEKTORIUM I KAPLICY ŚW. JACKA W KAPLICY DOMINIKANÓW W KRAKOWIE

CYFROWE REKONSTRUKCJE LEKTORIUM I KAPLICY ŚW. JACKA W KAPLICY DOMINIKANÓW W KRAKOWIE

Prezentacja cyfrowej rekonstrukcji lektorium i kaplicy św. Jacka w kościele Dominikanów w Krakowie to efekt programu badawczego prowadzonego pod kierunkiem doktora Marcina Szymy na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Celem projektu było możliwie pełne opracowanie kultury artystycznej krakowskich dominikanów w oparciu o inwentaryzację zabytków w zespole klasztornym Dominikanów, kościele św. Idziego i kaplicy św. Jana Chrzciciela na Prądniku w Krakowie. Częścią badań było skanowanie laserowe wymienionych zabytków i opracowanie rekonstrukcji założenia dominikańskiego w Krakowie i jego wybranych części w różnych fazach funkcjonowania.
Na wykład zapraszamy w środę, 28 kwietnia o godzinie 17.00, na platformie Zoom.
Aby wziąć udział w wykładzie, należy wypełnić poniższy formularz: https://forms.gle/oLvnzWe2FBuNyTgY6

Prelegenci:
Dr hab. inż. arch. Jacek Czechowicz - profesor Politechniki Krakowskiej, pracownik badawczo – dydaktyczny Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Małopolskiej Izby Architektów. Prowadzi pace badawcze w zakresie historii architektury i ochrony dziedzictwa kulturowego m.in. architektury obronnej i obiektów sakralnych. Autor książki "Rozbudowa świątyni. Nowa przestrzeń sakralna na kanwie dawnego układu wybranych kościołów Małopolski", Kraków 2018.
Dr Marcin Szyma - historyk sztuki, adiunkt w Zakładzie Teorii Sztuki i Ochrony Dóbr Kultury Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się badaniami architektury średniowiecznej, zwłaszcza funkcjami i topografią sakralną kościołów i klasztorów. Autor monografii zespołu klasztornego Dominikanów w Krakowie do ok. 1320 r., współautor monografii Collegium Iuridicum i kościoła na Skałce w Krakowie.

Spotkania

Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz Zarząd Wrocławskiego Oddziału SHS zapraszają na wykład online:

dr hab. Rafał Eysymontt, Adam Szeląg: Wyprawa po białe runo. Najstarsze europejskie młyny papiernicze w świetle ekspertyzy przeprowadzonej  na potrzeby wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO w roku 2019 i 2020.

Wykład odbędzie się w środę 19.05.2021 o godz. 17:00 na platformie ZOOM

Podajemy link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1143338932827094?ref=newsfeed

Aby wziąć udział w wykładzie należy wypełnić formularz, który można pobrać pod linkiem:

https://forms.gle/pKnD4ZANto7mGma58

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM