PISANIE O SZTUCE

Twórczość i jej wynik: kompozycja słów wierszem lub prozą, ukształtowane w utwór muzyczny dźwięki i materia uformowana w dzieło plastyczne, są fenomenem czysto ludzkim. Warto analizować moc dzieł sztuki, pytać o ich miejsce w świecie przedmiotów, o energie wyobraźni, a także o rolę artysty w społeczeństwie, dyskutować o tym w jaki sposób twórca kształtuje kulturę i jak postrzeganie jego dzieł zmienia się w czasie. Nie można milczeć na temat najlepszej części naszego ja. Sztuka przemwia, oczarowuje, łączy i komunikuje ludzi, nie istnieje bez myślenia, mówienia i pisania o niej.2024-05-08:. Michael Klahr Starszy i jego artystyczni sukcesorzy
Przejdź do streszczenia ...
2012-03-29:. Anna Szpakowska-Kujawska
Przejdź do streszczenia ...
2011-06-09:. Maria Poprzęcka
Przejdź do streszczenia ...
2011-04-14:. Andrzej Jarosz
Przejdź do streszczenia ...
2011-03-23:. Ewa Kuryluk
Przejdź do streszczenia ...
2011-02-23:. Paweł Pawlak - artysta ilustrator i Anita Wincencjusz-Patyna - historyk sztuki
Przejdź do streszczenia ...
2010-12-15:. Waldemar Okoń
Przejdź do streszczenia ...
2010-11-09:. Zofia Gebhard
Przejdź do streszczenia ...

Spotkania

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Wrocławski oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na wykład

„Między Wrocławiem a Wiedniem. Albrecht von Sebisch (1685-1748) i jego kolekcja obrazów, rycin i rysunków”,

który wygłosi Piotr Borusowski (Muzeum Narodowe w Warszawie)

Data: 13.06.2024, g. 17:00

Miejsce: Instytut Historii Sztuki UWr., ul. Szewska 36, sala 309

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM