Tu jesteś: KOMUNIKATY

Komunikaty

Szanowni Państwo, w zakładce "Komunikaty" znajduje się sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2013. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

W dniach 21-22 listopada 2013 r. odbędzie się we Wrocławiu SESJA OGÓLNOPOLSKA SHS            PRZEŁOM/REGRES-INNOWACJA/TRADYCJA. PROCESY PRZEMIAN W SZTUCE ŚREDNIOWIECZNEJ
Obrady sesji będą się odbywać w Sali Konferencyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (pl. Biskupa Nankiera 17)

Szanowni Państwo,
w zakładce "Sesje i konkursy" znajduje się lista referatow Ogólnopolskiej Sesji SHS pt. "Przełom/regres - innowacja/tradycja. Procesy przemian w sztuce średniowiecznej", która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 21-22 listopada 2013 r. Zachęcamy do lektury. Szczegółowy plan konferencji zamieścimy w kolejnych tygodniach.

Dziękujemy członkom Oddziału, którzy nie posiadają zaległości z tytułu składek członkowskich, pozostałym przypominamy o obowiązku statutowym. Składki można wpłacać na konto (nr podany w nagłówku) lub u kol. Roberta Hesia (Gabinet Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, tel.  71 34 388 39, wewn. 242 lub e-mail: robus@.poczta.onet.pl).

Informacje dla uczestników objazdu zabytkoznaw-
czego do Austrii (6-8.06.2013):

  • Noclegi zarezerwowane w Linzu i Bad Ischl.
  • Na wstępy należy mieć 350 koron czeskich oraz 30 euro.
  • Drugą ratę w wysokości 360 PLN (lub 200 PLN dla członków Oddziału nie posiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich) należy wpłacić do 15 maja. Wpłaty przyjmuje nasz skarbnik, kol. Robert Heś (Gabinet Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu). W przypadku wpłat na konto konieczny jest wcześniejszy kontakt ze skarbnikiem (tel. 71 34 388 39, wewn. 242 lub e-mail: robus@.poczta.onet.pl).
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki uprzejmie zapraszają na spotkanie wspomnieniowe poświęcone pamięci Profesora Henryka Dziurli, które odbędzie się 16 lutego (sobota) 2013 r. o godzinie 12.00 w Klubie Uniwersytetu Wrocławskiego (gmach główny Uniwersytetu, dawna jezuicka apteka). Podczas spotkania zaprezentowana zostanie książka "Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka zakonu jezuitów na Śląsku i hrabstwie kłodzkim 1580-1776" dedykowana ś.p. prof. Henrykowi Dziurli. Serdecznie zapraszamy.

25 października 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybrano nowe władze Wrocławskiego Oddziału SHS.

Prezesem został ponownie Rafał Eysymontt, a do zarządu (który ukonstytuował się na zebraniu w dn. 8.11.12) wybrani zostali: Robert Heś (skarbnik), Dariusz Galewski (sekcja naukowa), Anna Jezierska (zarządzanie stroną internetową, sekcja naukowa), Katarzyna Maciejowska-Bujak (zarządzanie stroną internetową), Maria Zwierz (sekcja konserwatorska), Izabela Żak (wiceprezes, sekretarz). Sekcją samokształceniową będzie kierował - jak w latach ubiegłych, poza zarządem - Romuald Nowak.

Z WIELKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE 2 PAŹDZIERNIKA 2012 r.  ZMARŁ PROFESOR HENRYK DZIURLA. BYŁ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI OD 1954 r., WYBITNYM ZNAWCĄ ŚLĄSKIEJ SZTUKI BAROKOWEJ, WYCHOWAWCĄ KILKU POKOLEŃ HISTORYKÓW SZTUKI, WIELOLETNIM PRACOWNIKIEM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO.
POGRZEB ROZPOCZNIE SIĘ MSZĄ ŚWIĘTĄ ŻAŁOBNĄ 12 PAŹDZIERNIKA 2012 r. O GODZINIE 12:00 W KOŚCIELE ŚW. WAWRZYŃCA PRZY UL. O. BUJWIDA 51 WE WROCŁAWIU
.

Z żalem zawiadamiamy, że 4 marca zmarła nasza Koleżanka, Irena Pijaczewska, która przez wiele lat była członkiem Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Została pochowana na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.
W dn. 15-17 marca 2012 r. w Deutsches Historisches Museum w Berlinie odbędzie się konferencja "Uncomfortable Architectural Heritage of Socialism - A comparison of social acceptance in Central and Eastern Europe". Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.heritage-conference.co.cc

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE AUTORSKIE Z DR. ANDRZEJEM JAROSZEM
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z DR. ANDRZEJEM JAROSZEM PROMUJĄCE KSIĄŻKĘ JEGO AUTORSTWA PT. "MALARSTWO ALFONSA MAZURKIEWICZA [1922-1975]".
SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 7 MARCA 2012 O GODZ. 18.00 W INSTYTUCIE HISTORII SZTUKI UWR (UL. SZEWSKA 36) W SALI 309.


Organizujemy objazd zabytkoznawczy do Niemiec w terminie 24-26 maja 2012 na trasie: Wrocław - Annaberg - Altenburg - Naumburg - Weissenfels - Merseburg - Halle - Gernrode - Quedlinburg - Halberstadt - Wernigerode - Goslar - Hildesheim - Magdeburg - Wittemberg - Torgau - Wrocław. Szczegóły w Komunikacie nr 1/12.

Zarząd Wrocławskiego Oddziału SHS zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału, które odbędzie się w czwartek, 26 stycznia 2012 r. o g. 1700 (II termin - g. 1715) w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (s. 116).

Zebranie będzie poświęcone zmianie sytuacji zamku w Wojnowicach po decyzjach podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Oddziałów, które miało miejsce w dn. 9.12.b.r. w Warszawie.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów uchwalony został nowy statut Stowarzyszenia i Regulaminy: Zarządu Głównego SHS, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej. Dokonano również wyboru nowego Prezesa (został nim prof. Wojciech Włodarczyk)
oraz 6 członków Zarządu Głównego.
Przypominamy, że w dniach 24-25 listopada 2011 r. w Gdańsku odbędzie się LX Ogólnopolska Sesja SHS Maniera - Manieryzm - Manieryczność. Nadal jest wolne miejsce dla delegata naszego Oddziału, który będzie mógł uczestniczyć w obradach na koszt Stowarzyszenia.

W dniach 24-25 listopada 2011 r. w Gdańsku odbędzie się LX Ogólnopolska Sesja SHS Maniera - Manieryzm - Manieryczność.

Zarząd Oddziału może wydelegować jedną osobę na  obrady sesji ogólnopolskiej. Zainteresowanych prosimy o kontakt  telefoniczny (nr w nagłówku) lub mailowy, na adres: i.zak3@wp.pl
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce obrad: Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Zarząd Oddziału Wrocławskiego SHS  organizuje jednodniowy wyjazd do Naumburga na wystawę Der Naumburger Meister: Bildhauer und Architekt im Europa der Kathedralen. Zapisy wraz z wpłatami przyjmuje - do 7. października - kol. Robert Heś (Dział Dokumentów MN Wr., tel. 71 34 388 30 lub 34 388 39, wewn. 242).

Uczestnikom objazdu  zabytkoznawczego do Bawarii (9-11.06.2011.) przypominamy o konieczności wpłaty trzeciej raty w wysokości 200 zł lub 100 zł (dla członków oddziału nie posiadających zadłużenia z tytułu składek członkowskich) do końca maja b.r.

Biblioteka SHS im. prof. J. Białostockiego prosi wszystkich członków Stowarzyszenia o nadsyłanie bibliografii swych prac, bądź uzupełnienie już wcześniej złożonych.

Adres Biblioteki: Rynek St. Miasta 27, 00-272 Warszawa; fax: 635-90-74; mail: biblioteka@shs.pl.pl

Spotkania

Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz Zarząd Wrocławskiego Oddziału SHS zapraszają na wykład online:

dr hab. Rafał Eysymontt, Adam Szeląg: Wyprawa po białe runo. Najstarsze europejskie młyny papiernicze w świetle ekspertyzy przeprowadzonej  na potrzeby wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO w roku 2019 i 2020.

Wykład odbędzie się w środę 19.05.2021 o godz. 17:00 na platformie ZOOM

Podajemy link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1143338932827094?ref=newsfeed

Aby wziąć udział w wykładzie należy wypełnić formularz, który można pobrać pod linkiem:

https://forms.gle/pKnD4ZANto7mGma58

Do pobrania

Projekt i wykonanie: SoftCOM